LAN

Från Unix.se, den fria unixresursen.

LAN (Local area network) är ett nätverk av datorer, som inte nödvändigtvis är av ringa storlek, men som man återfinner i en och samma byggnad. På senare år har LAN även blivit en populär kortform av LAN-party.

Se även

Personliga verktyg