WAN

Från Unix.se, den fria unixresursen.

WAN står för Wide Area Network. Ett WAN sträcker sig över stora avstånd till skillnad från ett LAN som är begränsat till ett par byggnader. Det kanske mest omfattande WANet är Internet som sträcker sig runt hela jordklotet.

Personliga verktyg