MAN

Från Unix.se, den fria unixresursen.

MAN (Metropolitan area network) är ett större nätverk, ofta beläget i stadsmiljö, där avståndet mellan nätverkets noder är för stort för att ett LAN kan användas.

Ett exempel på ett MAN är stadsnätet i Västerås.

Personliga verktyg