NFS

Från Unix.se, den fria unixresursen.

NFS, Network File System, är ett populärt och portabelt nätverksfilsystem utvecklat av Sun Microsystems.

Om din NFS-montering tar lång tid på sig, eller inte vill alls, så kan det ofta bero på att portmap inte är igång på klienten. Kontrollera detta mha rpcinfo:

rpcinfo -p localhost
Personliga verktyg