Namnutrymme

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Namnutrymmen (eng. namespace) är ett sätt att partitionera namn i programspråk så att samma namn kan beteckna flera olika saker.

Personliga verktyg