Nethack

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Nethack är det mest populära Roguelike-spelet. Det är en vidareutveckling av Hack, och har i sin tur lett till utvecklandet av bl.a. SLASH'EM.

http://www.nethack.org/

Personliga verktyg