Novell Security Manager

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Novell Security Manager (NSM) är en svit säkerhetsrelaterade program: brandvägg, VPN-server, antivirus-scanning, spam-kontroll, innehållsfiltrering vid surfning och intrångsdetektering från Novell. Lösningen körs på Linux som operativsystem och administrationen sker via webb-gränssnitt. Datorn kan vara en PII.


  • Brandvägg: hanterar in och utgående trafik. Ett användarvänligt gränssnitt tillåter administratören att blockera eller tillåta trafik för enskilda protokoll, interna nätverk, server, tjänster eller användargrupper. Brandväggen inspekterar nätverksinformationen (pakethuvuden) och applikationsdata (innehåll) för att upptäcka och blockera misstänkt trafik.
  • VPN Server: VPN server använder ett stort utbud av olika krypteringsmetoder för att skapa säkra kommunikationstunnlar över det publika Internet. Bland funktionerna finns stöd för flera arkitekturer, avancerad krypterings- och identifieringsmetoder, inbyggd certifikatshanterare, dynamisk IP för VPN-tunnlar och full integration med brandväggen.
  • Intrångsskydd: Intrusion Protection modul söker av inkommande trafik och använder igenkänning av mönster för att upptäcka över 2000 typer av intrång, denial of service (DoS) attacker och försök att utnyttja hål i applikationer. Administratörerna kan meddelas om incidenter och händelser, blockera misstänkt trafik och ställa in regler för maximal prestanda.
  • Antivirus: Virus, trojaner och andra 'skadliga program' kan tränga sig in genom epostservrar eller direkt till användare som laddar ner epost och filer med sina webbläsare. Astaros antivirus programvara skyddar mot båda genom att använda en databas med över 100 000 virussignaturer. Virussökning är tillgänglig både för vanlig epost (SMTP, POP3 och IMAP) samt för webbbaserad epost och filnedladdning (HTTP och FTP).
  • Spamskydd: Spamfilter övervakar inkommande epostmeddelanden. Den utför en serie tester och tilldelar varje meddelande ett betyg som indikerar sannolikheten att ett meddelande är oönskat. Meddelanden som överstiger ett visst gränsvärde satt av administratören kastas bort, returneras till avsändaren, skickas vidare till mottagaren med en varning eller sätts i karantän. Spamfiltret är integrerat i brandvägg- och antivirusprogramvaran.
  • Innehållsfiltrering: Surf Protection (innehållsfiltrering) ger administratören möjlighet att ange vilken typ av webbplatser som inte ska vara åtkomliga för grupper inom organisationen. När användare frågar efter en webbsida jämför programvaran adressen mot en databas med mer än 20 millioner webbplatser och loggar eller blockerar tillgången till oönskade webbplatser. Administratören kan skräddarsy profiler för sin organisation genom att ställa samman urval ur 58 kategorier i 18 grupper och genom att skapa listor för webbplatser som antingen blockeras eller tillåts.
  • Enkel administration: Enheterna är lättkonfigurerade genom ett intuitivt grafiskt gränssnitt. En administratör kan hantera samtliga säkerhetsprogram på webben via en krypterad länk. Förändringar av användare, grupper, säkerhetsprinciper, konfigurationer och systeminställningar görs snabbt och enkelt i webbläsaren. Ett enda enkelt gränssnitt att lära sig och ett enda system att underhålla.

Externa länkar

Personliga verktyg