Ogg

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ogg är ett inkapslingsformat för bitströmmar.
Används bl.a. i Ogg Vorbis, FLAC och Speex.

Personliga verktyg