OpenCourseWare

Från Unix.se, den fria unixresursen.

OpenCourseWare är ett initiativ från MIT där allt kursmaterial görs tillgängligt (http://ocw.mit.edu/index.html).

Personliga verktyg