Open Enterprise Server

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Open Enterprise Server (OES) är efterföljaren till NetWare som låter tjänsterna på NetWare köras på antingen Netware-kärnan eller SUSE LINUX Enterprise Server. Detta ger samtliga tjänster under tidigare NetWare plus tjänsterna i Enterprise-versionen SLES. Administrationen sker med webb-gränsnittet iManager för NetWare and Linux. Filhantering och Novell Storage Services kommer till Linux liksom klustringstjänsterna.

Migreringsverktyg och uppgraderingshjälp finns för Linux, Microsoft och NetWare. Pakethantering baserat på RPM kommer även för NetWare som kärna. Tjänster för skrivarhantering (iPrint), personlig backup för Linux- och Windows-klienter (iFolder) liksom grupportalen Virtual Office.

Externa länkar

Länkar för utvecklare

Personliga verktyg