Openbox

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Openbox är en fönsterhanterare som ursprungligen var baserad på Blackbox. Den senaste inkarnationen är helt omskriven (i C), men utseendet påminner fortfarande om Blackbox. Nyheter är bland annat bättre stöd för olika standarder och bättre hantering av tangent- och musbindningar.

Något som utmärker Openbox från de flesta andra *box-varianter är att man inte har någon panel alls - vill man ha en sådan kan man använda sig av t.ex. kicker (från KDE), gnome-panel (från GNOME), fbpanel eller pypanel.

Se även

Externa länkar

  • Hemsida (http://icculus.org/openbox)
Personliga verktyg