PID

Från Unix.se, den fria unixresursen.

PID står i de flesta fall för Process IDentifier och är ett sätt för kärnan att identifiera unika processer.

Personliga verktyg