PROM

Från Unix.se, den fria unixresursen.

PROM är en akronym för Programable Read Only Memory. Det är ett läsbart minne som kan skrivas på icke-traditionell väg. En annan variant är Flash och EEPROM.

Personliga verktyg