Partition

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En partition är en uppdelning av någonting. En partition av talen från ett till nio skulle till exempel kunna vara {1, 2, 3}, {4, 5, 6, 7}, {8, 9}, och en annan {1}, {2, 3}, {4, 5, 6, 7, 8, 9}.

I datorsammanhang talar man oftast om partitioner i samband med hårddiskar. En hårddisk kan partitioneras i flera delar som var för sig har ett eget filsystem. Terminologin har även förskjutits, så att man i datorsammanhang ofta hör partitionens själva beståndsdelar benämnas partitioner. Uppdelningen i sig kallas då någonting annat, exempelvis partitionering.

Personliga verktyg