RTOS

Från Unix.se, den fria unixresursen.

RTOS, Real Time Operating System, dvs. realtidsoperativsystem, är operativsystem med direkt avbrottshantering. Principen är att allt är väldigt effektivt tidsindelet. Användbart framför allt i inbäddade system (se tex. QNX) samt klusterdatorer.

Personliga verktyg