Rm -rf /

Från Unix.se, den fria unixresursen.

rm -rf / tar bort allt på hela systemet om du är root.

Växeln -r betyder rekursiv, vilket innebär att den tar bort även underkataloger.

Växeln -f betyder force och innebär att rm aldrig frågar om den ska ta bort exempelvis en skrivskyddad fil.

Använd UML (User-Mode Linux) om du vill misshandla systemet utan att behöva oroa dig.

Se även

Personliga verktyg