RoundRobin

Från Unix.se, den fria unixresursen.

RoundRobin är en typ av lastdelning som innebär att alla ingående enheter blir tilldelade jobb en efter en. Således får den första ingående enheten sitt andra jobb då alla enheter blivit tilldelade var sin uppgift. Denna typ av lastdelning tar ej hänsyn till uppgiftens omfattning utan tilldelar endast per uppgift.

Personliga verktyg