SCO UNIX

Från Unix.se, den fria unixresursen.

SCOs Unix för x86. Den utvecklades från SCO Xenix som de köpte upp av Microsoft.

Personliga verktyg