SQL

Från Unix.se, den fria unixresursen.

SQL, Structured Query Language, är ett standardiserat språk för kommunikation mellan databaser och applikationer / användare.

Exempel

En enkel läsning av ett par kolumner i en tabell:

SELECT personnummer, namn FROM person

Välj ut kolumner från rader som hör ihop från flera tabeller:

SELECT namn, saldo FROM person, konto
WHERE person.personnummer = konto.innehavare


Externa länkar

Personliga verktyg