Sed

Från Unix.se, den fria unixresursen.

sed är en ström-editor med vars hjälp man kan transformera en ström via reguljära uttryck.

Exempel

För att byta ut alla förekomster av "foo" mot "bar":

sed -e 's/foo/bar/'

För att ändra underligt formaterade datum (ÅÅÅÅ-DD-MM) till korrekt formaterade datum (ÅÅÅÅ-MM-DD):

sed -e 's/\([0-9]\{4\}\)-\([0-9]\{2\}\)-\([0-9]\{2\}\)/\1-\3-\2/'
Personliga verktyg