Sniffa

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Verb Att avlyssna trafiken på ett nätverk. Vanligen används någon form av mjukvara för att enklast avlyssna trafiken, till exempel ettercap. I regel ansluter man en dator fysiskt till nätverket, som kör mjukvaran för att avlyssna trafiken som går mellan andra datorer i det nätverket.

Personliga verktyg