Sylpheed

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Sylpheed är en funktionsrik, snabb och resurssnål epostklient.
Programmet har förutom en effektiv epostfiltrering och skräpposthantering även en välutvecklad tolk för japansk skrift.

Externa länkar

Personliga verktyg