Tar

Från Unix.se, den fria unixresursen.

tar betyder ursprungligen Tape ARchive och är ett format för att sätta ihop flera filer till en fil (eller dataström). Ursprungligen användes tar för att göra backupper till band, men det är också vanligt som arkivformat på Internet. Den hoppackade filen kallas arkiv.

tar är också programmet för att hantera sådna filer. Programmet har fem olika funktioner; skapa ett arkiv, lägga till, lista och uppdatera filer i ett arkiv samt extrahera filer från ett arkiv. Växlar till tar ska inte ges på sedvanligt getoptvis även om vissa implementationer tillåter det. Istället anges ett antal växlar i en grupp och därefter ett antal filnamn i en ordning som svarar mot ordningen bland växlarna.

Växlar

Olika implementationer av tar har olika växlar, men alla samsas om bokstäverna för de fem funktionerna:

  • c skapa arkiv
  • r lägga till filer till arkiv
  • t lista filer i arkiv
  • u updatera filer i arkiv (lägger till filer som inte redan finns i arkivet och byter ut filer som modifierats)
  • x extrahera filer från arkiv


Några ytterligare växlar som vanligen återfinns hos tar är:

  • f kräver ett filnamn och använder detta som namn på arkivet som filer ska läggas till i eller extraheras från
  • v Skriv ut filnamn för filer som läggs till, extraheras eller listas.
Personliga verktyg