Token ring

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Nätverksstandard utvecklat av IBM som baseras på ringnät.

Personliga verktyg