Turingmaskin

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En Turingmaskin karaktäriseras bl.a. av

  • en oändlig remsa uppdelad i celler, vardera innehållandes en s.k. symbol som är utav 0, 1, 2, . . ., där 0 är den blanka symbolen
  • ett läs- och skrivhuvud, som kan röra sig höger (betecknas R) och vänster (L) längs remsan
  • ett ändligt antal s.k. tillstånd A, B, C, . . ., där A är initialtillståndet som maskinen startar i och H är stopptillståndet
  • instruktioner i form av en tabell eller funktion som speciferar hur och vad maskinen ska gå, skriva för symbol samt hamna i för tillstånd

Se även

Personliga verktyg