Unixskägg

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Definition och bakgrund

Termen Unixskägg har uppstått ur ett behov att klassificera de stora skägg som är vanliga inom Unixvärlden. Ett Unixskägg signalerar att bäraren är duktig på att programmera och/eller en fena på Unix. Unixskägg liknar, men bör ej förväxlas med, de skägg som exempelvis hemlösa eller hippies bär. I teorin så måste två kriterier vara uppfyllda för att en person ska kunna klassificeras som bärare av ett unixskägg: för det första så måste det vara ett stort skägg - ett 95-skägg (Goatee) duger inte - och dessutom så måste personen hålla på med Unix på något sätt. I praktiken är det dock inte svårt att uppfylla dessa krav då de flesta med stora skägg sysslar med Unix, vilket per automatik medför att de bär Unixskägg. Tumregeln är att ju större ett skägg är, desto troligare är det att det rör sig om ett Unixskägg.

Exempel

Mer eller mindre kända personer som bär Unixskägg:

Mindre kända så kallade "wannabes" som bär Unixskägg:

  • Christian Johansson/Pulsen Systems

Förklaringar

Det finns lite olika teorier om varför stora skägg förekommer så mycket oftare inom Unixvärlden än i övriga samhället. Några vanliga är:

Teorin om manlig dominans av populationen

Unix-snubbar är snubbar, dvs andelen kvinnor i Unixvärlden är liten. Därför är det också naturligt att stora skägg är mer frekvent förekommande.

Kritiker menar att problemet med teorin är att, även om den håller i teorin, inte stämmer i praktiken. Andelen män med yviga ovårdade skägg i övriga samhället är relativt liten, även om det även där är mycket vanligare med stora skägg bland män än bland kvinnor. Alltså måste det vara någon annan faktor som påverkar.

Teorin om reproduktiv oförmåga

Unixkunniga män vet att de aldrig kommer att få ligga med några kvinnor. De har gett upp hoppet och behöver därför inte bry sig om att vara attraktiva för det motsatta könet. Således har de också slutat att raka sig. Det finns mycket som talar för denna förklaring. Datornördar är till exempel inte direkt kända för att vara Casanovor. Förutom Unixskägg kan denna teori även anses förklara "All your base"-tröjor och samtal om datorarkitekturer på krogen.

En vanligt förekommande kritik mot denna förklaringsmodell är att stora skägg rent logiskt borde uppstå i andra grupper med samma nedsatta reproduktionsförmåga, exempelvis bland pingisspelare. I praktiken visare det sig dock att om man finner någon med stort skägg utanför Unixvärlden (vanligen rollspelare) visar sig det sig nästan alltid att denna person också har ett Unix-intresse. En fråga som denna teoribildning lämnar oavgjord är huruvida det är så att Unix-personer verkligen har nedsatt reproduktivitet och i så fall varför. Således är det inte heller utrett om nersättningen är en följd av Unix-intresse eller om det tvärtom är så att Unix fungerar som ett substitut för sex.

Anledningen till luckorna i denna teoribildning står kanske främst att finna i det faktum att den nersatta reproduktiviteten inte går att verifiera empiriskt. Unix är 30 år gammalt och i konsekvensens namn borde antalet Unixskägg minska om de inte kan föröka sig. Men inget tyder på att så är fallet, tvärtom blir Unix allt mer populärt. Allt tyder på att det någonstans finns skäggiga unixnördar som helt förnuftsvidrigt faktiskt får till det med kvinnor, men till dags dato är är det ingen som har sett någon.

Teorin om Unixskägget som subkulturell artefakt

Unixkunniga har Unixskägg, taskig hållning och ovårdad frisyr av följande skäl:

  • De bryr sig inte om världsliga ting, endast om Unix.
  • De vill också visa detta för omvärlden. Genom de yttre artefakterna visar de grupptillhörighet och kan lätt känna igen varandra, ungefär som militärer i uniform eller punkare.
  • Skägg signalerar status. Den som har större skägg kan mer om Unix, vilket också ger hög status inom gruppen. Jämför medaljer eller säkerhetsnålar i kinden.

Teorin om att rakning endast är tillåten vid ombootning

Ytterligare en teori är att man endast är tillåten eller snarare tvungen att raka av sig sitt Unixskägg om man av någon anledning startar om den UNIX-maskin man arbetar med. Således signalerar man direkt till sina medunixskägg att man misslyckats och får stå i skamvrån tills man med ett nytt yvigt skägg visar att man kan hålla ett system vid liv så pass länge att man är med i gemenskapen igen.

Personliga verktyg