Usenetklassiker

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Usenetklassiker är förstås en samling oumbärliga Usenetposter, gamla som nya, sorterade efter grupp.

Innehåll

comp.lang.lisp

  • Can Lisp do what Perl does easily? (http://groups.google.com/groups?selm=3163193555464012%40naggum.no)
  • Is CLOS really OO? #1 (http://groups.google.com/groups?q=g:thl399937237d&dq=&hl=en&lr=&ie=UTF-8&selm=3103318695270771%40naggum.no&rnum=7)
  • Is CLOS really OO? #2 (http://groups.google.com/groups?q=g:thl2218095647d&hl=en&rnum=9&selm=3103356827666810%40naggum.no)
  • wretched C++ (http://groups.google.com/groups?selm=3070775097664615%40naggum.no)

comp.os.minix

sci.physics.research

Se även

Personliga verktyg