Variabel

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Variabler är ett sätt att använda namn för att referera till dataobjekt. En variabel binder ett namn till ett värde, så att namnet kan användas för att hänvisa till dataobjektet.

Personliga verktyg