Virtual Private Network

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Virtual Private Network (engelska för Virtuellt Privat Nätverk) är namnet på de olika tekniker som används för att ansluta till ett fjärrnätverk och använda det som om man befann sig på det nätet. Oftast används kraftig kryptering med VPN-nätverk, och det blir då ett säkert sätt för t.ex. en anställd att nå servrar på kontoret när han/hon är på resa.

Olika protokoll

Personliga verktyg