XEmacs

Från Unix.se, den fria unixresursen.

XEmacs är en förgrening från Emacs som ursprungligen gick under namnet Lucid Emacs. Skapades 1991 av Lucid, Inc. (där bl.a. Jamie Zawinski arbetade) och Sun.

Externa länkar

Personliga verktyg