XML

Från Unix.se, den fria unixresursen.

XML, eXtensible Markup Language är ett märkspråk som passar för bl.a. att lagra data. XML har den fördelen att det både kan förstås av människa och maskin.

Delmängd av SGML speciellt anpasad för webben.

Läs om XML:

http://www.w3.org/

http://susning.nu/XML/

Personliga verktyg