X Windows

Från Unix.se, den fria unixresursen.

X Windows är rektangulära ytor på en skärm kontrollerad av en X-server och inte detsamma som X Window System.

Personliga verktyg