2001

Från Unix.se, den fria unixresursen.

1. År:

Året som kommer efter 2000 och före 2002

2. Film:

"Förkortning" av titeln på filmen 2001 - A Space Odyssey. I datorsammanhang är filmen ofta känd för skeppsdatorn HAL 9000. Namnet HAL sägs komma från att man förskjutit bokstäverna i IBM (som vid filmens skapande var ett av de "stora" företagen) ett steg bakåt.

Hämtad från "http:///2001"
Personliga verktyg