ASCII

Från Unix.se, den fria unixresursen.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) är en ANSI-standard som specifierar en teckenkod som använder sju bitar för att representera olika sorters tecken och kontrollfunktioner i exempelvis datorer. Eftersom den bara kan uttrycka den amerikanska versionen av det latinska alfabetet har standarder som ISO 8859 och Unicode dykt upp.

Se även

Personliga verktyg