Ada Lovelace

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ada Lovelace eller Augusta Ada Byron King, Countess of Lovelace, född 10 december 1815, död 27 november 1852, var dotter till poeten Lord Byron och är mest känd för att ha gjort en komplett beskrivning av en metod för att beräkna Bernoullitalen Bi

<math>
  \frac{x}{e^x - 1} = 1 - \frac{x}{2} + B_2 \frac{x^2}{2} + B_4 \frac{x^4}{4!} + B_6 \frac{x^6}{6!} + \ldots
</math>

med Charles Babbages analytiska maskin. Hon skrev om uttrycket på formen

<math>
  0 = -\frac{1}{2} \frac{2n - 1}{2n + 1} + B_2 \left(\frac{2n}{2!}\right) + B_4 \left(\frac{2n(2n - 1)(2n - 2)}{4!}\right) + B_6 \left(\frac{2n(2n - 1) \ldots (2n - 4)}{6!}\right) + \ldots + B_{2n}
</math>
Förstora

vilket innebar att varje tal kunde beräknas rekursivt med hjälp av maskinen och hennes instruktioner. Denna prestation brukar anses vara världens första datorprogram och hon skulle således vara världens första programmerare.

Hon har även fått programspråket Ada uppkallat efter sig och är en av huvudpersonerna i boken The Difference Engine av William Gibson och Bruce Sterling.

Citat

  • "[..] the Analytical Engine has no pretensions whatever to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform. It can follow analysis; but it has no power of anticipating any analytical relations or truths [..] It is however pretty evident, on general principles, that in devising for mathematical truths a new form in which to record and throw themselves out for actual use, views are likely to be induced, which should again react on the more theoretical phase of the subject."
Hämtad från "http:///Ada_Lovelace"
Personliga verktyg