Charles Babbage

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Förstora

Charles Babbage, född 26 december 1791, död 18 oktober 1871, var en brittisk matematiker vid Cambridge som gjort stort pionjärarbete inom datorns historia med bl.a. sin s.k. analytiska maskin och sina idéer om programmerbara datorer.

Tyvärr byggdes aldrig hans analytiska maskin, och hans planer samt ritningar var inte helt kompletta, om än ändå många och utförliga. En annan maskin som han var nära att bygga (mha. finansiering från den brittiska staten) var hans s.k. differensmaskin. Den byggde i princip på hans upptäckt att beräkningar av polynomfunktioner med en viss grad n kunde utföras av en mekanisk maskin enbart mha. av addition. Detta pga. att den s.k. n:te differensen, dvs. differensen mellan n-1:te differensen för två på varandra följande x, alltid är konstant! För ett enkelt exempel på funktionen f(x) = x^2 se tabellen nedan.

x f(x) Första differensen Andra differensen
1 1
2 4 3
3 9 5 2
4 16 7 2
5 25 9 2

Det enda som behövdes var ett par startvärden, t.ex. första differensen 3, och att 2^2 = 4. Resten av värdena kan man räkna fram mha. addition om man arbetar baklänges från andra differensen. T.ex. är f(5) = 5^2 = 1 + (1+2) + ((1+2)+2) + (((1+2)+2)+2) + ((((1+2)+2)+2)+2) = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25.

Han pysslade dessutom flitigt med chiffer, och i likhet med Feynman var han fascinerad av dyrkning. Några av celebriteterna som han kände var Darwin och Ada Lovelace.

Citat

  • "The whole of the developments and operations of analysis are now capable of being executed by machinery. [..] As soon as an Analytical Engine exists, it will necessarily guide the future course of science."
  • "You will be able to appreciate the influence of such an Engine on the future progress of science. I live in a country which is incapable of estimating it."
  • "Errors using inadequate data are much less than those using no data at all."

Externa länkar

Personliga verktyg