Program

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Med ordet progam menar man vanligen ett datorprogram. Ett vanligt fel är att förväxla program och processer. En process är vad som faktiskt exekverar, ett program kan ses som en mall för processen. Exempel på program är Supertux (ett spel), Apache (en webbserver) och GCC (en kompilator).

Personliga verktyg