Kompilator

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Med en kompilator menar man vanligen ett program som översätter ett program skrivet i ett visst programspråk till ett annat språk, ofta maskinkod.

Se även

Externa Länkar

  • Let's Build a Compiler (http://compilers.iecc.com/crenshaw/) - En bok som beskriver hur en kompilator fungerar och hur man själv skapar en.
Personliga verktyg