Maskinkod

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Maskinkod är programkod som kan exekveras av en processor. Maskinkoden är en ström av bitar, bytes eller ord som var och en svarar mot en instruktion i processorns instruktionsuppsättning.

Personliga verktyg