Ord

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ett ord är en datamängd som vanligtvis är av den storlek som är den naturliga för processorn. Till exempel hanterar en 32-bitars processor normalt heltal av storleken 32 bitar samt en adressrymd som kan adresseras av en 32 bitar lång pekare.

Notera att Intels x86-arkitektur inte följer denna definition. För en x86-processor är ett ord alltid 16 bitar lång, till och med för de maskiner som naturligt hanterar 32 bitar långa datamängder. För 32 bitar långa datamängder har beteckningen dubbelord (unken försvenskning, redigera om ni finner den stötande, tack), en beteckning som normalt avser just ett ords dubbla storlek vilken som sagt är beroenda av arkitekturen.

Från Texas Instruments DSP-processorer har AMD och Transmeta nu även i GPP introducerat very long instruction word eller vliw för att få större ordstorlek än vad processorn innan skulle klarat av.

Personliga verktyg