Tolk

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En tolk är ett program vars indata är ett program i något programspråk. Tolken läser programinstruktionerna och utför dem efter hand.

Se även

Personliga verktyg