Apt-cache

Från Unix.se, den fria unixresursen.

apt-cache arbetar aktivt med APT:s paket-cache.

Vanligaste användningen av apt-cache är apt-cache search <söksträng>. Detta söker genom APT:s repository efter paket som på något sätt matchar söksträngen.

Andra kommandon som kan anges till apt-cache är

 • add - lägger till ett angivet paket till source-cachen
 • gencaches - genererar paket och source-cache
 • showpkg - visar generell information om ett paket
 • showsrc - visar source-information
 • stats - visar generell statistik
 • dump - visar sammanfattad listning på samtliga paket i cachen
 • dumpavail - visar lista på tillgängliga paket med tillhörande information
 • unmet - visar unmet-beroenden
 • search - söker paketlistan med hjälp av reguljära uttryck
 • show - visar läsbar information för paket
 • depends - visar paketberoenden
 • rdepends - reverse, visar vilka paket som är beroende av specificerat paket
 • pkgnames - listar namnen på alla paket
 • dotty - genererar paket-graf för GraphVis
 • xvcg - genererar paket-graf för xvcg
 • policy - visar policy-inställningar
Personliga verktyg