Brian W. Kernighan

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Brian W. Kernighan (uttalas Kernihan), född 1942, datavetare verksam vid Bell Labs sedan 1969. Bidrog bl.a. till utvecklingen av AWK och skrev boken The C Programming Language tillsammans med Dennis Ritchie. Han är K:et i både AWK och K&R.

Han föddes i Toronto, Ontario, Kanada och tog kandidatexamen i teknisk fysik vid Torontos universitet 1964. Sedan doktorsexamen i elektroteknik vid Princeton 1969.

Böcker

Artiklar

Mer läsning

Personliga verktyg