CPU

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Central Processing Unit (CPU), på svenska ungefär "datorns centrala processor", är den processor som styr datorsystemet. Även om man kan ha flera CPU:er i en och samma maskin (se SMP) så är det vanligare med endast en i persondatorer.

Personliga verktyg