SMP

Från Unix.se, den fria unixresursen.

SMP, Symmetric Multi Processing, innebär att man har multipla CPU:er i en och samma maskin. Termen symmetric syftar på antalet processorer. Om antalet inte är en jämn tvåpotens kallas det 'MP'. Termen för vanliga enkelprocessorsystem är UP och står för Uniprocessor system.

SMP är vanligare i servrar och tyngre arbetsstationer där den mesta mjukvaran är av sådan sort att den kan dra nytta av parallellexekvering. Vanligtvis måste enskilda applikationer trådas för att kunna dra nytta av flera processorer. Systemet som helhet är dock inte beroende av att program är trådade. Prestanda uppnås också genom att olika program kan utföras samtidigt.

SMP är dock inte helt okomplicerat. Man brukar ofta skilja på UP-kärnor och SMP-kärnor. SMP-kärnor har på grund av olika säkerhetsåtgärder ofta sämre prestanda på UP-system.

Personliga verktyg