CSS

Från Unix.se, den fria unixresursen.

CSS, Cascading Style Sheets, är ett språk för att beskriva hur en xml (eller HTML) -fil ska visas.

En stylesheet i CSS består av ett antal regler, där varje regel består av en beskrivning av vilka element den avser följd av ett block med egenskap / värde -par.

Exempel

Så här kan man göra huvudrubriker i HTML stora och röda:

h1 { font-size: 200%; color: red; }

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg