HTML

Från Unix.se, den fria unixresursen.

HyperText Markup Language (HTML) är ett märkspråk (eng. markup language) som används för att konstruera webbsidor. I HTML används så kallade taggar (eng. tags) för att märka ut egenskaper hos delar i en text. Början på en tagg skrivs med följande notation: <namn på taggen och eventuella parametrar>. En tagg avslutas med </namn på taggen>

Exempel

Hello world i HTML:

 <html lang="en">
   <head>
    <title>Hello World</title>
   </head>
    <body>
    Hello World!
    </body>
 </html>

Se även

Externa Länkar

Personliga verktyg