Camel Book

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Camel Book är vad Perl-bibeln Programming Perl av Larry Wall och Randal L. Schwartz kallas.

Personliga verktyg