Perl

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Perl, Practical Extraction and Report Language eller Pathologically Eclectic Rubbish Lister, är ett interpreterat (tolkat) programspråk utvecklat av Larry Wall, upphovsmannen till patch(1) och rn(1). Liknar AWK ytligt sett men är betydligt "hårigare" då det inkluderar många saker som påminner om sed(1) och skal och ett omfattande Unix-systemanropsgränssnitt. Perl är helt klart det mest använda verktyget för skapande av 'live'-webbsidor via CGI. Perl har (i en parodi av en känd kommentar om lex(1)) beskrivits som »the Swiss-Army chainsaw of Unix programming«.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg