Systemanrop

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ett systemanrop (eng. system call (ofta förkortat syscall)) är gränssnittet ett operativsystem tillhandahåller för att program ska kunna få hjälp med att göra saker som inte går att göra helt i userland. I Unix-liknande operativsystem hittar man ofta dokumentationen för dessa i sektion två av manualen.

Exempel

Se även

Personliga verktyg